google-site-verification=LsxyOEGiNVQrDlyEwFXTA1APjtdEt-Oy3VBqFkdFT3o
top of page
Nirvaan Logo
An Absolute Experience

Our Gurus

ZAK

ZAK

Nandini

Nandini

Preethi

Preethi

Zofia

Zofia

Ana

Ana

simona

Simona

Subir

Subir

sandip

Sandeep

Sagarika

Sagarika

Dr. Shivani

Dr. Shivani

Danielli

Danielli

Dr. Nishu

Dr. Nishu

Zainab fatima

Zainab

Kinisha sanghvi

Kinisha

Bhavna Ralwani

Bhavna

Dr.Sarvat Iqbal

Dr Sarvat

 Our Musicians/ Producers

Salman

Salman

Maria

Coki

Zofia

Zofia

Vinayak

D-Vnk

Ashwin

Ashwin

Vittorio

Vittorio

Fahad

Fahad

jabbour

Jabbour

siv

Siv

anoop

Anoop

Prassana

Prassanna

Peeyus

Priyank

Dr. Pallavi shayam sundar

Pallavi

Bhavya

Bhavya

Yash

Yashab

Myn

Myn

Teja

Teja

Gulshan

Gulshan

bottom of page